Jakubíková, Kornélia

Text hesla

Jakubíková, Kornélia, 20. 10. 1944 Banská Bystrica — slovenská etnologička. Od 1967 pôsobí na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie UK v Bratislave (pôvodne Katedra etnografie a folkloristiky, neskôr Kabinet etnológie), 1998 – 2006 súčasne aj na Katedre etnológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave; od 1997 docentka. Zaoberá sa výskumom obyčajových tradícií (najmä svadby), ako aj rodovej a etnickej problematiky (slovensko-poľské vzťahy v ľudovej kultúre). Autorka viac ako 70 štúdií a odborných článkov, spoluautorka syntetických vedeckých prác a publikácie Tradície slovenskej rodiny (1997). Členka domácich i zahraničných vedeckých rád a komisií, 1987 – 93 podpredsedníčka Slovenskej národopisnej spoločnosti.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubíková, Kornélia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubikova-kornelia