Jakubianka

Text hesla

Jakubianka — vodný tok v severnej časti Slovenska, pravostranný prítok rieky Poprad; dĺžka 23,5 km, rozloha povodia 105 km2. Pramení na severných svahoch Levočských vrchov vo výške okolo 1 100 m n. m., tečie na sever, do Popradu ústi v Starej Ľubovni.

Zverejnené v novembri 2013.

Jakubianka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakubianka