Jaksch, Wenzel

Popis ilustrácie

Wenzel Jaksch

Text hesla

Jaksch [jakš], Wenzel, 25. 9. 1896 Dlouhá Stropnice, dnes miestna časť obce Horní Stropnice, okres České Budějovice – 27. 11. 1966 Wiesbaden, Nemecko — ľavicovo a nacionálne orientovaný sudetonemecký politik. R. 1918 vstúpil vo Viedni do sociálnodemokratickej strany. Po vzniku ČSR pôsobil v sudetonemeckom robotníckom hnutí. Spočiatku pracoval ako novinár (denník Sozialdemokrat, Praha), 1929 – 38 poslanec za Nemeckú sociálnodemokratickú robotnícku stranu (DSAP), 1935 – 38 jej podpredseda a od marca 1938 predseda. V 30. rokoch 20. stor. viedol stranu v zápase s henleinovcami, 1939 emigroval do Spojeného kráľovstva. V britskom exile bol vedúcou osobnosťou ľavicovoorientovanej skupiny sudetských Nemcov Treuegemeinschaft (aj Sudetonemecká sociálna demokracia) a komunikoval s československým exilovým hnutím. O obnovenej povojnovej ČSR uvažoval ako o federatívnom štáte, striktne však odmietal plány E. Beneša na vysídlenie nemeckej menšiny. R. 1949 sa usadil v NSR a ako člen SPD bol od 1957 jej poslancom v Spolkovom sneme. Výrazne sa angažoval v činnosti organizácií sudetonemeckých vyhnancov, tri roky (od 1950) viedol v Hesensku Krajinský úrad pre vysídlencov, utečencov a vyhnancov, 1951 bol zvolený za predsedu tzv. Seliger Gemeinde (Spoločenstvo sudetonemeckých sociálnych demokratov), od 1961 viceprezident Zväzu vyhnancov a od 1963 prezident Spolkového zhromaždenia sudetonemeckých organizácií. Zomrel pri automobilovej nehode.

Zverejnené v novembri 2013.

Jaksch, Wenzel [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaksch-wenzel