Jakovany

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jakovany — obec v okrese Sabinov v Prešovskom kraji v doline Jakovianskeho potoka na rozhraní Spišsko-šarišského medzihoria a Čergova, 495 m n. m.; 350 obyvateľov (2021). Územie je budované horninami centrálnokarpatského a vonkajšieho flyšu a horninami bradlového pásma, má vrchovinný reliéf s bradlami, je prevažne zalesnené (najmä jedľo-bučinami).

Obec je písomne doložená v roku 1314 ako Iakorezy, 1332 Jacoris, Jakaresse, Jacovrefe, 1335 Jakorezy, 1342 Jacourechy, Jacowreche, v rokoch 1427, 1438 Jakorese, v roku 1535 Jakoresse, 1600 Jacoris, Jakoris, 1773 Jakoris, Jakowjany, 1786 Jakoricsch, Jakowjani, 1808 Jakoris, Jakowany, Jakovjany, v rokoch 1863 – 1902 Jakoris, 1907 – 13 Jákórésze, v roku 1920 Jakovany, Jakoviany, v rokoch 1927 – 48 Jakoviany, v roku 1948 Jakovany.

Vznikla pravdepodobne koncom 13. stor. Patrila miestnym zemanom, neskôr kráľovi, od roku 1438 zemanom zo Šarišských Michalian, v 2. polovici 15. a v 16. stor. Rakacaiovcom a i. drobným zemanom, v 16. – 20. stor. tam mali majetok Péčiovci. Obyvatelia sa zaoberali roľníctvom a prácou v lesoch.

Stavebné pamiatky: gréckokatolícky Chrám ochrany presv. Bohorodičky (1865), Kaplnka sv. Juraja (1877).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 30. marca 2023.

Jakovany [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakovany