Jaklovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jaklovce — obec v okrese Gelnica v Košickom kraji v doline Hnilca v severovýchodnej časti Volovských vrchov, 340 m n. m.; 1 843 obyvateľov (2021). Územie je budované granodioritmi, dioritmi a vápencami, má vrchovinný až hornatinný reliéf, je prevažne zalesnené (najmä smrekovým lesom).

Obec je písomne doložená v roku 1282 ako Jekkelfalva, 1328 Jekelfalua, 1329 Jekyl, 1336 Jekul, 1344 villa Jekel, Jekelfalva, 1368 Jeclini, 1477 Jekelfalwa, 1560 Jokelsdorf, 1598 Jekelfalwa, 1773 Jekelfalva, Jeckelsdorf, Jaklowcze, 1786 Jeklsdorf, Jekelfalwa, Jaklowce, 1808 Jekelfalva, Jekelsdorf, Jaklowce, 1863 Jekelfalva, v rokoch 1873 – 77 Jékelfalu, 1882 – 1902 Jekelfalu, 1907 – 13 Jekelfalva, v roku 1920 Jakľovce, 1927 Jaklovce.

Obec založil Jakul z Gelnice, ktorý získal toto územie od kráľa Ladislava IV. Patrila rodine Jekelfalušiovcov, od roku 1460 Imrichovi Zápoľskému, od 1533 Turzovcom a od 1636 Čákiovcom. Obyvatelia sa zaoberali baníctvom (ťažba železnej rudy), poľnohospodárstvom, prácou v lesoch a tkáčstvom. V roku 1726 bol v obci vybudovaný liehovar. Výstavbou priehrady na rieke Hornád (vodná nádrž Ružín) bolo v 60. rokoch 20. stor. zaplavených 106 rodinných domov.

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol sv. Antona Pustovníka (posledná tretina 13. stor.), neskorobaroková Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1772), barokový kaštieľ (2. polovica 18. stor., prestavaný na začiatku 20. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 29. marca 2023.

Jaklovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaklovce