Jakchainský štát

Text hesla

Jakchainský štát, bývalý Arakanský štát, barmsky Yakchain pyijne — štát v západnom Mjanmarsku pri pobreží Bengálskeho zálivu na severe hraničiaci s Bangladéšom; rozloha 36 778 km2, 3,188 mil. obyvateľov (2014), hlavné mesto Sittwe. Od ostatnej časti Mjanmarska oddelený Arakánskymi vrchmi tiahnucimi sa zo severu na juh, zväčša hornatý povrch, najvyšší štít Sun Taung, 1 989 m n. m., nížinné oblasti jedine v strednej časti silno zabahneného pobrežia a na severe v estuári rieky Kaladan. V horských oblastiach vždyzelené rovníkové lesy, na zabahnených pobrežiach mangrovy. Pestovanie ryže, citrusov, tabaku, kokosovníka a i.; rybolov (hlavný rybársky prístav Sittwe). Textilný priemysel, ťažba dreva, získavanie živice (na výrobu farbív), na pobreží ťažba ropy a zemného plynu. Tri vodné elektrárne (spolu 687 MW). Slabo rozvinutá cestná sieť, päť menších letísk.

Prvým štátnym útvarom na území dnešného Jakchainského štátu bolo kráľovstvo Arakan, ktoré tam s prestávkami jestvovalo od 3. – 4. stor. až do 1785, keď bolo dobyté Barmčanmi (→ Mjanmarsko, Dejiny).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jakchainský štát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakchainsky-stat