Jakál, Jozef

Text hesla

Jakál, Jozef, 28. 11. 1936 Bystričany, okres Prievidza — slovenský geograf, geomorfológ a speleológ. R. 1960 – 62 stredoškolský učiteľ v Spišskej Novej Vsi, 1962 – 2013 zamestnanec Geografického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1990 – 98 zástupca riaditeľa) s výnimkou 1970 – 73, keď pôsobil ako riaditeľ Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši; externý pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského; 1993 DrSc. R. 1990 – 2000 vedecký tajomník I. oddelenia vied SAV. Vo vedeckej činnosti rozpracoval metódy geomorfologického výskumu krasového reliéfu a krasovej krajiny ako špecifického prírodného geosystému, prehĺbil vedecké poznanie krasu a jaskýň Slovenska zaradených do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, riešil problémy antropických zmien krajiny Hornej Nitry. Čestný člen Slovenskej speleologickej spoločnosti (1969 – 70 jej predseda, 1971 – 89 podpredseda), Slovenskej geografickej spoločnosti pri SAV a komisie Carpatho-Balcan Geomorphological Commission (1983 – 87 vedecký tajomník), zakladajúci predseda Asociácie slovenských geomorfológov. Autor a spoluautor 10 knižných publikácií, napr. Kras Silickej planiny (1975), Národný Atlas SSR (1980, tajomník redakčnej a výkonnej rady), Karst geomorphology of Slovakia – Typology (1993), Caves of the World Heritage in Slovakia (2008, spoluautor), autor a spoluautor štúdií a prác v domácich a zahraničných vedeckých časopisoch a zborníkoch. Nositeľ viacerých domácich i zahraničných ocenení.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 2. augusta 2018.

Jakál, Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jakal-jozef