Jajce

Popis ilustrácie

Pevnosť, 15. – 16. stor.

Text hesla

Jajce — mesto v centrálnej časti Bosny a Hercegoviny na sútoku riek Pliva a Vrbas južne od mesta Banja Luka; 8,1 tis. obyvateľov (2013). Priemysel hutnícky, elektrotechnický, kovoobrábací, chemický, drevospracujúci. Cestný uzol. Mesto je známe vodopádom na Plive. V blízkosti vodná elektráreň.

Oblasť osídlená už v rímskej dobe. Jajce vzniklo v 14. stor. ako sídlo bosnianskych kráľov; prvá písomná zmienka 1396. R. 1463 ho nakrátko obsadili Turci, 1463 – 1527 súčasť Uhorska, 1527 ho ako posledné bosnianske mesto znova získali Turci. Od 1878 patrilo Rakúsko-Uhorsku, po 1. svetovej vojne súčasť Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (od 1929 Juhoslávie), 29. – 30. 11. 1943 sa tam uskutočnilo zasadnutie Antifašistickej rady národného oslobodenia Juhoslávie (ANVOJ), ktoré o. i. navrhlo povojnovú ústavu a budúcu Socialistickú federatívnu republiku Juhoslávia (SFRJ). R. 1995 sa podľa Daytonskej mierovej dohody stalo súčasťou Bosny a Hercegoviny. Stavebné pamiatky: pevnosť (15. – 16. stor.), Kostol sv. Lukáša (15. stor.).

Zverejnené v novembri 2013.

Jajce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jajce