jahňa

Text hesla

jahňa — mláďa ovce (mláďa samčieho pohlavia sa nazýva baranček, mláďa samičieho pohlavia jahnička).

Zverejnené v novembri 2013.

Jahňa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jahna