Jaghmá, Mirzá Abu’l-Hasan

Text hesla

Jaghmá, Mirzá Abu’l-Hasan, aj Jaghmá Džandagi, asi 1782 Chúr-e Bijábának, neďaleko Jazdu – 1859 tamže — perzský básnik a satirik. Vyrastal v chudobnej pastierskej rodine, vystriedal viaceré povolania. Napriek tomu, že nebol vzdelaný, písal perzštinou bez arabizmov. Autor gazelov s náboženskou a filozofickou tematikou, preslávil sa satirami vo forme nárekov sprevádzaných drsnými až hrubými výrazmi poukazujúcimi na dobový kontext, ale v precíznom básnickom štýle. Jeho dielo vyšlo posmrtne ako Zbierka básní (Kullijját, 1866).

Zverejnené v novembri 2013.

Jaghmá, Mirzá Abu’l-Hasan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jaghma-mirza-abul-hasan