jagavcovité

Text hesla

jagavcovité, Galbulidae — čeľaď z triedy vtáky (Aves), rad ďatľotvaré (Piciformes). Malé až stredne veľké vtáky so žiarivým perím, s tenkým špicatým zobákom mečovitého tvaru, s krátkymi krídlami a s dlhým stupňovitým alebo končistým chvostom. Vo sfarbení vrchnej strany tela prevláda kovovozelená, bronzová alebo purpurová farba, spodná strana je oranžovočervená alebo čierna; samce majú pestrejšie sfarbenie než samice. Jagavcovité obývajú lesné alebo lesostepné oblasti Strednej a Južnej Ameriky. Hniezdia v norách, ktoré si hĺbia prevažne v brehoch riek alebo vo svahoch ciest. Mláďatá sú len čiastočne kŕmivé. Živia sa hmyzom. Patrí sem 5 rodov so 17 druhmi, napr. jagavec červenochvostý (Galbula ruficauda) vyskytujúci sa od Mexika po južnú Brazíliu.

Zverejnené v novembri 2013.

Jagavcovité [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jagavcovite