jadroviny

Text hesla

jadroviny — ovocné dreviny patriace do čeľade ružovité, ktorých plodom je malvica. K najvýznamnejším jadrovinám pestovaným na Slovensku patria jabloň a hruška, menej sa vyskytujú dula, jarabina, mišpuľa a oskoruša.

Zverejnené v novembri 2013.

Jadroviny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jadroviny