Jacuširo

Text hesla

Jacuširo, Yatsushiro — mesto v Japonsku v záp. časti ostrova Kjúšu v prefektúre Kumamoto na pobreží Východočínskeho mora pri ústí rieky Kuma juž. od mesta Kumamoto; 125-tis. obyvateľov (2018). Priemysel potravinársky (najmä rybný), papiernický, cementársky, strojársky, keramický. Významný rybársky prístav, cestná križovatka.

Od staroveku známe ako významný prístav na križovatke obchodných ciest. Rozvoj mesta nastal na začiatku obdobia Meidži, keď bol vybudovaný moderný prístav. Známe aj kúpeľmi (Hinagu onsen). Stavebné pamiatky: ruiny stredovekého hradu (nazývaný aj Mugišima, 16. stor., deštruovaný zemetrasením 1600; v jednej z jeho častí sa nachádza tradičná čajovňa Šohinken, založená 1688).

Zverejnené v novembri 2013.

Jacuširo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jacusiro