jačmienka

Text hesla

jačmienka, Hordelymus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Trváce nízke až str. vysoké trávy, napr. jačmienka európska (Hordelymus europaeus) rastúca na Slovensku zvyčajne v presvetlených listnatých lesoch.

Text hesla

jačmienka, Hordelymus — rod jednoklíčnolistových rastlín, čeľaď lipnicovité. Trváce nízke až str. vysoké trávy, napr. jačmienka európska (Hordelymus europaeus) rastúca na Slovensku zvyčajne v presvetlených listnatých lesoch.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Jačmienka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jacmienka