Jacko, Stanislav

Text hesla

Jacko, Stanislav, 12. 12. 1939 Miklušovce, okres Prešov — slovenský geológ. R. 1963 – 2006 pôsobil na Baníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach (dnes Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií), 1989 – 91 vedúci Katedry geológie a mineralógie (dnes Ústav geovied), od 1997 vedúci oddelenia regionálnej a štruktúrnej geológie, 1994 – 96 prodekan fakulty pre vedeckovýskumnú činnosť a zahraničné styky; 1993 profesor. Zaoberá sa aplikovanou a štruktúrnou geológiou, geologickým prieskumom, petrológiou metamorfitov, regionálnou geológiou Záp. Karpát (najmä mikrostavbou a zmenami chemizmu v strižných zónach na styku gemerika s veporikom Čiernej hory) a krajinnou geopropagáciou. Autor a spoluautor viac ako 90 vedeckých prác, vysokoškolskej učebnice, 4 skrípt a 2 monografií, napr. Geológia ČSSR I (1984) a Štruktúrna geológia I (1999), mnohých odborných a populárnych článkov a recenzií, ako aj 8 geologických máp podrobných mierok. Člen viacerých odborných asociácií a združení, 1976 – 78 pôsobil ako československý expert v Ugande a 1988 – 96 ako expert UNESCO pre štruktúrnu geológiu a geologické mapovanie. Nositeľ viacerých ocenení.

Zverejnené v novembri 2013.

Jacko, Stanislav [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jacko-stanislav