Jaborník, Ján

Text hesla

Jaborník, Ján, 27. 5. 1942 Bratislava – 22. 5. 2010 tamže — slovenský teatrológ a divadelný historik. R. 1968 absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU v Bratislave, počas štúdia (1965 – 69) pôsobil ako dramaturg činohry Divadla J. Záborského (DJZ) v Prešove. Od 1969 pracovník Divadelného ústavu (resp. Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie), 1979 – 2010 pôsobil na VŠMU (do 1987 externe, 1990 – 98 vedúci Katedry divadelnej vedy, dnes Katedra divadelných štúdií), súčasne 1999 – 2010 vedúci Oddelenia divadelnej dokumentácie a informatiky Divadelného ústavu v Bratislave. Ako divadelný kritik sa zameriaval na slovenské činoherné divadlo s osobitným zreteľom na mimobratislavské divadlá (DJZ a Divadlo A. Duchnoviča v Prešove, Štátne divadlo Košice, Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene, Slovenské komorné divadlo v Martine, Divadlo A. Bagara v Nitre, Jókaiho divadlo v Komárne a jeho scéna Thália v Košiciach). Spolupracoval aj s ochotníckym divadlom (hodnotiteľ a člen porôt). Od 1979 zostavovateľ ročenky Slovenské divadlá v sezóne... Autor recenzií v časopisoch Film a divadlo, Javisko, Slovenské divadlo a odborných štúdií o vývine a smerovaní slovenských profesionálnych činoherných súborov, portrétov osobností a i. Spoluautor výstavy o dejinách slovenského divadelníctva Divadlo – vášeň, telo, hlas v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave (2005).

Zverejnené v novembri 2013.

Jaborník, Ján [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jabornik-jan