Jablonové

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Malacky v Bratislavskom kraji na rozhraní Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 230 m n. m.; 1 285 obyvateľov (2018). Mierne zvlnený povrch na viatych pieskoch a štvrtohorných uloženinách Záhorskej nížiny miestami s borovicou nadobúda na odolnejších horninách Malých Karpát charakter vrchoviny s bukmi.

Obec písomne doložená 1206, 1208, 1216 ako Jablan, 1231 Yablan, 1773 Almás, Apfels-Pach, Jablonowe, 1786 Almásch, Apfelbach, Jablonow, 1808 Almás, Apfelsbach, Jabloňov, 1863 – 1907 Almás, 1913 Pozsonyalmás, 1920 Jablonové. Patrila pánom zo Svätého Jura a Pezinka, od 1533 Serédiovcom, neskôr plaveckému panstvu (Malacky). V 17. stor. tam bola sklárska huta. R. 1686 obec vyplienili Turci, 1708 vypálili cisárski žoldnieri, 1842 takmer celá vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou dreveného náradia. Archeologické nálezy: slovanské sídlisko z 8. – 9. stor. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (1679), fara (začiatok 19. stor.) s pamätnou izbou národovca Jána Galbavého (*1800, †1884), ktorý tam 1838 – 84 pôsobil a je pochovaný na miestnom cintoríne.

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Malacky v Bratislavskom kraji na rozhraní Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 230 m n. m.; 1 285 obyvateľov (2018). Mierne zvlnený povrch na viatych pieskoch a štvrtohorných uloženinách Záhorskej nížiny miestami s borovicou nadobúda na odolnejších horninách Malých Karpát charakter vrchoviny s bukmi.

Obec písomne doložená 1206, 1208, 1216 ako Jablan, 1231 Yablan, 1773 Almás, Apfels-Pach, Jablonowe, 1786 Almásch, Apfelbach, Jablonow, 1808 Almás, Apfelsbach, Jabloňov, 1863 – 1907 Almás, 1913 Pozsonyalmás, 1920 Jablonové. Patrila pánom zo Svätého Jura a Pezinka, od 1533 Serédiovcom, neskôr plaveckému panstvu (Malacky). V 17. stor. tam bola sklárska huta. R. 1686 obec vyplienili Turci, 1708 vypálili cisárski žoldnieri, 1842 takmer celá vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou dreveného náradia. Archeologické nálezy: slovanské sídlisko z 8. – 9. stor. Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (1679), fara (začiatok 19. stor.) s pamätnou izbou národovca Jána Galbavého (*1800, †1884), ktorý tam 1838 – 84 pôsobil a je pochovaný na miestnom cintoríne.

Zverejnené v novembri 2013.

Jablonové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonove-0