Jablonové

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Malacky v Bratislavskom kraji na rozhraní Záhorskej nížiny a Malých Karpát, 230 m n. m.; 1 385 obyvateľov (2021). Na viatych pieskoch a štvrtohorných uloženinách Záhorskej nížiny vznikol mierne zvlnený reliéf, ktorý na odolnejších prvohorných a druhohorných horninách Malých Karpát prechádza do vrchovinného. Územie nížiny je miestami zalesnené borovicami, na území pohoria sú bukové lesy.

Obec je písomne doložená v rokoch 1206, 1208, 1216 ako Jablan, v roku 1231 Yablan, 1773 Almás, Apfels-Pach, Jablonowe, 1786 Almásch, Apfelbach, Jablonow, 1808 Almás, Apfelsbach, Jabloňov, v rokoch 1863 – 1907 Almás, v roku 1913 Pozsonyalmás, 1920 Jablonové.

Patrila pánom zo Svätého Jura a z Pezinka, od roku 1533 Serédiovcom, neskôr plaveckému panstvu (Malacky). V 17. stor. tam bola sklárska huta. V roku 1686 obec vyplienili Turci, 1708 vypálili cisárski žoldnieri, 1842 takmer celá vyhorela. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a výrobou dreveného náradia.

Archeologické nálezy: slovanské sídlisko z 8. – 9. stor.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Michala archanjela (1679), fara (začiatok 19. stor.) s pamätnou izbou národovca Jána Galbavého (*1800, †1884), ktorý tam v rokoch 1838 – 84 pôsobil a je pochovaný na miestnom cintoríne.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 27. marca 2023.

Jablonové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonove-0