Jablonové

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Bytča v Žilinskom kraji v doline Hradnianskeho potoka v Súľovských vrchoch, 330 m n. m.; 899 obyvateľov (2018). V záp. časti mierne modelovaný reliéf, vo vých. časti výrazne vystupujú odolné paleogénne súľovské zlepence. Čiastočne odlesnené územie. Do chotára zasahuje národná prírodná rezervácia Súľovské skaly.

Obec písomne doložená 1268 ako Jabluna, 1400 Jablonowa, 1405 Jablonowe, 1458, 1469, 1498, 1526 Jablonowe, 1560 Jablonow, 1584, 1586 Jablonowe, 1712 Jablonove, 1773 Jablonove, Jablonowe, 1786 Jablonowe, 1808 Jablonova, Jabloňowé, 1863 Jablonové, 1873 – 77 Jablonove, 1882 – 88 Jablonfalva, 1892 – 1902 Jablonófalu, 1907 – 13 Almásfalu, 1920 Jablonové. Patrila zemanom, neskôr panstvu Súľov a Maršovskovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické pamiatky: osídlenie lužickej a púchovskej kultúry, ranostredoveké sídlisko a hrádok z 12. – 13. stor. Stavebné pamiatky: neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého (2. pol. 18. stor.).

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Bytča v Žilinskom kraji v doline Hradnianskeho potoka v Súľovských vrchoch, 330 m n. m.; 899 obyvateľov (2018). V záp. časti mierne modelovaný reliéf, vo vých. časti výrazne vystupujú odolné paleogénne súľovské zlepence. Čiastočne odlesnené územie. Do chotára zasahuje národná prírodná rezervácia Súľovské skaly.

Obec písomne doložená 1268 ako Jabluna, 1400 Jablonowa, 1405 Jablonowe, 1458, 1469, 1498, 1526 Jablonowe, 1560 Jablonow, 1584, 1586 Jablonowe, 1712 Jablonove, 1773 Jablonove, Jablonowe, 1786 Jablonowe, 1808 Jablonova, Jabloňowé, 1863 Jablonové, 1873 – 77 Jablonove, 1882 – 88 Jablonfalva, 1892 – 1902 Jablonófalu, 1907 – 13 Almásfalu, 1920 Jablonové. Patrila zemanom, neskôr panstvu Súľov a Maršovskovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické pamiatky: osídlenie lužickej a púchovskej kultúry, ranostredoveké sídlisko a hrádok z 12. – 13. stor. Stavebné pamiatky: neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého (2. pol. 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 20. mája 2018.

Jablonové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonove