Jablonové

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jablonové — obec v okrese Bytča v Žilinskom kraji v doline Hradnianskeho potoka v Súľovských vrchoch, 330 m n. m.; 910 obyvateľov (2021). Západná časť územia má mierne modelovaný reliéf, vo východnej časti vystupujú odolné paleogénne súľovské zlepence. Územie je čiastočne odlesnené. Do chotára zasahuje národná prírodná rezervácia Súľovské skaly.

Obec je písomne doložená v roku 1268 ako Jabluna, 1400 Jablonowa, 1405 Jablonowe, v rokoch 1458, 1469, 1498, 1526 Jablonowe, v roku 1560 Jablonow, v rokoch 1584, 1586 Jablonowe, v roku 1712 Jablonove, 1773 Jablonove, Jablonowe, 1786 Jablonowe, 1808 Jablonova, Jabloňowé, 1863 Jablonové, v rokoch 1873 – 77 Jablonove, 1882 – 88 Jablonfalva, 1892 – 1902 Jablonófalu, 1907 – 13 Almásfalu, v roku 1920 Jablonové.

Patrila zemanom, neskôr panstvu Súľov a Maršovskovcom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Archeologické pamiatky: osídlenie lužickej a púchovskej kultúry, ranostredoveké sídlisko a hrádok z 12. – 13. stor.

Stavebné pamiatky: neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého (2. polovica 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 27. marca 2023.

Jablonové [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonove