Jablonov nad Turňou

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jablonov nad Turňou, Szádalmás — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v južnej časti Slovenského krasu v Turnianskej kotline v blízkosti hranice s Maďarskom, 240 m n. m.; 752 obyvateľov; 20,0 % slovenskej, 78,5 % maďarskej národnosti (2021). Na nive Turne vznikol rovinný reliéf, ktorý v oblasti okolitých krasových planín nadobúda charakter vrchoviny s teplomilným dubovým lesom, ostatné územie je prevažne odlesnené.

Obec je písomne doložená v rokoch 1332 – 35 ako Almas, Alma, 1430, 1561, 1578, 1598 Almas, v roku 1773 Almás, 1786 Almásch, 1808, 1863 Almás, v rokoch 1873 – 82 Tornaalmás, 1888 – 1902 Almás, 1907 – 13 Szádalmás, v roku 1920 Jablonov, v rokoch 1927 – 38 Jablonov nad Turnou, 1945 – 48 Jablonov nad Turnou, Szádalmás, 1948 – 73 Jablonov nad Turnou, v roku 1973 Jablonov nad Turňou.

Pôvodne patrila panstvu Turňa, neskôr Bubekovcom, od 16. stor. neďalekému panstvu Szádvár (dnes na území Maďarska). V rokoch 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom.

Archeologické nálezy: ojedinelé nálezy z mladšej bronzovej doby z krasovej oblasti (Planina, Priepasť).

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol Sv. Trojice (2. polovica 14. stor., rozšírený 1500), klasicistický evanjelický kostol (koniec 18. stor.), baroková Kaplnka sv. Anny (1. polovica 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 27. marca 2023.

Jablonov nad Turňou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonov-nad-turnou