Jablonov nad Turňou

Text hesla

Jablonov nad Turňou, Szádalmás — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v juž. časti Slovenského krasu v Turnianskej kotline, 240 m n. m.; 766 obyvateľov; 17,7 % slovenskej, 79,4 % maďarskej národnosti (2018). Na nive Turne rovinný reliéf, ktorý v oblasti okolitých krasových planín nadobúda charakter vrchoviny s teplomilným dubovým lesom, ostatné územie je prevažne odlesnené.

Obec písomne doložená 1332 – 35 ako Almas, Alma, 1430, 1561, 1578, 1598 Almas, 1773 Almás, 1786 Almásch, 1808, 1863 Almás, 1873 – 82 Tornaalmás, 1888 – 1902 Almás, 1907 – 13 Szádalmás, 1920 Jablonov, 1927 – 38 Jablonov nad Turnou, 1945 – 48 Jablonov nad Turnou, Szádalmás, 1948 – 73 Jablonov nad Turnou, 1973 Jablonov nad Turňou.

Pôvodne patrila panstvu Turňa, neskôr Bubekovcom, od 16. stor. neďalekému panstvu Szádvár (dnes na území Maďarska). R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom. Ojedinelé archeologické nálezy z mladšej bronzovej doby z krasovej oblasti (Planina, Priepasť).

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol Sv. Trojice (2. pol. 14. stor., rozšírený 1500), klasicistický evanjelický kostol (koniec 18. stor.), baroková Kaplnka sv. Anny (1. pol. 18. stor.).

Text hesla

Jablonov nad Turňou, Szádalmás — obec v okrese Rožňava v Košickom kraji v juž. časti Slovenského krasu v Turnianskej kotline, 240 m n. m.; 766 obyvateľov; 17,7 % slovenskej, 79,4 % maďarskej národnosti (2018). Na nive Turne rovinný reliéf, ktorý v oblasti okolitých krasových planín nadobúda charakter vrchoviny s teplomilným dubovým lesom, ostatné územie je prevažne odlesnené.

Obec písomne doložená 1332 – 35 ako Almas, Alma, 1430, 1561, 1578, 1598 Almas, 1773 Almás, 1786 Almásch, 1808, 1863 Almás, 1873 – 82 Tornaalmás, 1888 – 1902 Almás, 1907 – 13 Szádalmás, 1920 Jablonov, 1927 – 38 Jablonov nad Turnou, 1945 – 48 Jablonov nad Turnou, Szádalmás, 1948 – 73 Jablonov nad Turnou, 1973 Jablonov nad Turňou.

Pôvodne patrila panstvu Turňa, neskôr Bubekovcom, od 16. stor. neďalekému panstvu Szádvár (dnes na území Maďarska). R. 1938 – 45 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a ovocinárstvom. Ojedinelé archeologické nálezy z mladšej bronzovej doby z krasovej oblasti (Planina, Priepasť).

Stavebné pamiatky: gotický rímskokatolícky Kostol Sv. Trojice (2. pol. 14. stor., rozšírený 1500), klasicistický evanjelický kostol (koniec 18. stor.), baroková Kaplnka sv. Anny (1. pol. 18. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jablonov nad Turňou [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonov-nad-turnou