Jablonka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jablonka — obec v okrese Myjava v Trenčianskom kraji na Myjavskej pahorkatine, 330 m n. m.; 470 obyvateľov (2021). Územie je budované druhohornými vápencami a pieskovcami a treťohornými pieskovcami, ílovcami a zlepencami, má pahorkatinný reliéf, je prevažne odlesnené, miestami sa vyskytujú sekundárne zmiešané a borovicové lesy.

Obec bola pôvodne kopanica osídlená pravdepodobne v 2. polovici 16. stor., od roku 1955 predstavuje samostatnú obec vyčlenenú z mesta Myjava. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali kopaničiarskym poľnohospodárstvom.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 28. marca 2023.

Jablonka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonka