Jablonka

Text hesla

Jablonka — obec v okrese Myjava v Trenčianskom kraji na Myjavskej pahorkatine, 330 m n. m.; 489 obyvateľov (2018). Pahorkatinné prevažne odlesnené územie, miestami sa vyskytujú sekundárne zmiešané a borovicové lesy. Pôvodne kopanica osídlená pravdepodobne v 2. polovici 16. stor., od 1955 samostatná obec vyčlenená z mesta Myjava. Obyvatelia sa pôvodne venovali pestovaniu ovocia.

Text hesla

Jablonka — obec v okrese Myjava v Trenčianskom kraji na Myjavskej pahorkatine, 330 m n. m.; 489 obyvateľov (2018). Pahorkatinné prevažne odlesnené územie, miestami sa vyskytujú sekundárne zmiešané a borovicové lesy. Pôvodne kopanica osídlená pravdepodobne v 2. polovici 16. stor., od 1955 samostatná obec vyčlenená z mesta Myjava. Obyvatelia sa pôvodne venovali pestovaniu ovocia.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jablonka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonka