Jablonický, Viliam

Text hesla

Jablonický, Viliam, 13. 5. 1948 Jaslovské Bohunice, okres Trnava – 20. 8. 2019 Bratislava — slovenský novinár, publicista, kritik a historik kultúry a umenia. R. 1982 – 85 študoval estetiku, umenovedu a dejiny kultúry na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1973 – 79 pôsobil ako redaktor denníka Hlas ľudu, 1979 časopisu Revue svetovej literatúry, 1979 – 91 časopisu Film a divadlo, 1991 Slovenského denníka, 1997 – 2000 redaktor štvrťročníka Most (založený v Clevelande 1954), 2002 – 04 časopisu Verejná správa, 2009 – 11 tajomník Slovenského PEN centra. Autor monografie Filmár Viktor Kubal (1993), podieľal sa na tvorbe dokumentárnych filmov Ľudia z Hauerlandu (1994, réžia R. Urc), Papierové hlavy (1995, réžia D. Hanák), Prežili sme gulag (2008, réžia Ondrej Krajňák) a Drotár za kamerou (2010, réžia Tomáš Straka).

Zverejnené v novembri 2013.

Jablonický, Viliam [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonicky-viliam