Jablonec

Text hesla

Jablonec — obec v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji v plytkej doline potoka Gidra na Trnavskej pahorkatine, 160 m n. m.; 1 026 obyvateľov (2018). Mierne zvlnené odlesnené, poľnohospodársky využívané územie.

Obec písomne doložená 1342, 1405 ako Zamol, 1416 Zwmoly, Zamol, 1418 Zamol, 1543 Helmisch oder Niclasshouen, 1773 Helmes, Helmesch, Halmess, 1786 Helmesch, Halmesch, 1808 Helmes, Halmeš, 1863 Helmes, 1873 – 82 Halmes, 1888 – 1913 Halmos, 1920 Halmeš, 1927 – 48 Jablonec, Halmeš, 1948 Jablonec. Patrila hradu Červený Kameň. V 15. stor. sa tam prisťahovali Nemci. V 18. stor. bola v obci škola. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeselníctvom. Archeologické nálezy: osídlenie z eneolitu, hroby nitrianskej kultúry, opevnené osídlenie maďarovskej a věteřovskej kultúry, stopy osídlenia z halštatskej, laténskej a rímskej doby. Neorománsky rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1860 – 63, na mieste staršieho barokového z 1656).

Text hesla

Jablonec — obec v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji v plytkej doline potoka Gidra na Trnavskej pahorkatine, 160 m n. m.; 1 026 obyvateľov (2018). Mierne zvlnené odlesnené, poľnohospodársky využívané územie.

Obec písomne doložená 1342, 1405 ako Zamol, 1416 Zwmoly, Zamol, 1418 Zamol, 1543 Helmisch oder Niclasshouen, 1773 Helmes, Helmesch, Halmess, 1786 Helmesch, Halmesch, 1808 Helmes, Halmeš, 1863 Helmes, 1873 – 82 Halmes, 1888 – 1913 Halmos, 1920 Halmeš, 1927 – 48 Jablonec, Halmeš, 1948 Jablonec. Patrila hradu Červený Kameň. V 15. stor. sa tam prisťahovali Nemci. V 18. stor. bola v obci škola. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeselníctvom. Archeologické nálezy: osídlenie z eneolitu, hroby nitrianskej kultúry, opevnené osídlenie maďarovskej a věteřovskej kultúry, stopy osídlenia z halštatskej, laténskej a rímskej doby. Neorománsky rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1860 – 63, na mieste staršieho barokového z 1656).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jablonec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonec