Jablonec

Text hesla

Jablonec — obec v okrese Pezinok v Bratislavskom kraji na Trnavskej pahorkatine v plytkej doline potoka Gidra, 160 m n. m.; 1 004 obyvateľov (2021). Územie je budované neogénnymi horninami pokrytými sprašou, má mierne zvlnený reliéf, je odlesnené a poľnohospodársky využívané.

Obec je písomne doložená v rokoch 1342, 1405 ako Zamol, v roku 1416 Zwmoly, Zamol, 1418 Zamol, 1543 Helmisch oder Niclasshouen, 1773 Helmes, Helmesch, Halmess, 1786 Helmesch, Halmesch, 1808 Helmes, Halmeš, 1863 Helmes, v rokoch 1873 – 82 Halmes, 1888 – 1913 Halmos, v roku 1920 Halmeš, v rokoch 1927 – 48 Jablonec, Halmeš, v roku 1948 Jablonec.

Patrila hradu Červený Kameň. V 15. stor. sa tam prisťahovali Nemci. V 18. stor. bola v obci škola. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a remeselníctvom.

Archeologické nálezy: osídlenie z eneolitu, hroby nitrianskej kultúry, opevnené osídlenie maďarovskej a věteřovskej kultúry, stopy osídlenia z halštatskej, laténskej a rímskej doby.

Stavebné pamiatky: neorománsky rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (1860 – 63, na mieste staršieho barokového z 1656).

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 28. marca 2023.

Jablonec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablonec