Jabloň

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Jabloň — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v doline potoka Výrava v Laboreckej vrchovine, 200 m n. m.; 392 obyvateľov (2021). Na mäkších flyšových horninách a štvrtohorných usadeninách vznikol mierne zvlnený pahorkatinný reliéf. Územie je v centrálnej časti odlesnené, v okrajových častiach pokryté listnatým lesom.

Obec je písomne doložená v roku 1379 ako Jablanka, v rokoch 1405, 1436, 1521 Jablonka, 1543, 1548, 1560 Jablonya, v roku 1567 Jeblonia, 1582 Toto Jablona, 1610 Thoth Jablonia, 1623 Tot Jablonya, 1635 Thoth Jablonia, Thot Jablonia, 1773 Toth-Jablonya, Jablona, 1786 Jablanya, Tóth-Jablanya, 1808 Tót-Jablonya, Slowenská Jabloň, Slowenská Jablonica, 1863 Tótjablonya, v rokoch 1873 – 82 Tótjablanya, 1888 – 1902 Tótjablonya, 1907 – 13 Tótalmád, v roku 1920 Jabloň.

Vznikla pravdepodobne ešte pred 14. stor. Od 15. stor. ju vlastnili zemania zo Zbudze a Drugetovci, od 18. stor. patrila Almášiovcom, v 19. stor. Malatinskovcom. Obyvatelia sa zaoberali pálením drevného uhlia, chovom dobytka, furmanstvom a zhotovovaním drevených výrobkov, v súčasnosti pestovaním liečivých rastlín. V chotári obce ojedinelý archeologický nález z mladého paleolitu.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky klasicistický Kostol božského srdca Ježišovho (koniec 18. stor.), neoklasicistický kaštieľ s parkom (začiatok 19. stor.), zvyšky židovského cintorína.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 27. marca 2023.

Jabloň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablon