Jabloň

Text hesla

Jabloň — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v doline potoka Výrava v Laboreckej vrchovine, 200 m n. m.; 405 obyvateľov (2017). Mierne zvlnené pahorkatinné územie je v centrálnej časti odlesnené, v okrajových častiach pokryté listnatým lesom.

Obec písomne doložená 1379 ako Jablanka, 1405, 1436, 1521 Jablonka, 1543, 1548, 1560 Jablonya, 1567 Jeblonia, 1582 Toto Jablona, 1610 Thoth Jablonia, 1623 Tot Jablonya, 1635 Thoth Jablonia, Thot Jablonia, 1773 Toth-Jablonya, Jablona, 1786 Jablanya, Tóth-Jablanya, 1808 Tót-Jablonya, Slowenská Jabloň, Slowenská Jablonica, 1863 Tótjablonya, 1873 – 82 Tótjablanya, 1888 – 1902 Tótjablonya, 1907 – 13 Tótalmád, 1920 Jabloň.

Vznikla pravdepodobne ešte pred 14. stor. Od 15. stor. ju vlastnili zemania zo Zbudze a Drugetovci, od 18. stor. patrila Almášiovcom, v 19. stor. Malatinskovcom. Obyvatelia sa zaoberali pálením drevného uhlia, chovom dobytka, furmanstvom a zhotovovaním drevených výrobkov, v súčasnosti pestovaním liečivých rastlín. V chotári obce ojedinelý archeologický nález z mladého paleolitu.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky klasicistický Kostol božského srdca Ježišovho (koniec 18. stor.), neoklasicistický kaštieľ s parkom (začiatok 19. stor.), zvyšky židovského cintorína.

Text hesla

Jabloň — obec v okrese Humenné v Prešovskom kraji v doline potoka Výrava v Laboreckej vrchovine, 200 m n. m.; 405 obyvateľov (2017). Mierne zvlnené pahorkatinné územie je v centrálnej časti odlesnené, v okrajových častiach pokryté listnatým lesom.

Obec písomne doložená 1379 ako Jablanka, 1405, 1436, 1521 Jablonka, 1543, 1548, 1560 Jablonya, 1567 Jeblonia, 1582 Toto Jablona, 1610 Thoth Jablonia, 1623 Tot Jablonya, 1635 Thoth Jablonia, Thot Jablonia, 1773 Toth-Jablonya, Jablona, 1786 Jablanya, Tóth-Jablanya, 1808 Tót-Jablonya, Slowenská Jabloň, Slowenská Jablonica, 1863 Tótjablonya, 1873 – 82 Tótjablanya, 1888 – 1902 Tótjablonya, 1907 – 13 Tótalmád, 1920 Jabloň.

Vznikla pravdepodobne ešte pred 14. stor. Od 15. stor. ju vlastnili zemania zo Zbudze a Drugetovci, od 18. stor. patrila Almášiovcom, v 19. stor. Malatinskovcom. Obyvatelia sa zaoberali pálením drevného uhlia, chovom dobytka, furmanstvom a zhotovovaním drevených výrobkov, v súčasnosti pestovaním liečivých rastlín. V chotári obce ojedinelý archeologický nález z mladého paleolitu.

Stavebné pamiatky: rímskokatolícky klasicistický Kostol božského srdca Ježišovho (koniec 18. stor.), neoklasicistický kaštieľ s parkom (začiatok 19. stor.), zvyšky židovského cintorína.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

Jabloň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablon