Jablokov, Alexander

Text hesla

Jablokov, Alexander, 24. 9. 1954 Alma-Ata – 30. 8. 2021 Bratislava — kazašský huslista pôsobiaci na Slovensku. R. 1976 – 81 študoval hru na husliach a komornú hru na Moskovskom konzervatóriu P. I. Čajkovského. Od 1981 pôsobí na Slovensku. R. 1981 – 88 člen Slovenskej filharmónie. Popri orchestrálnej i sólistickej činnosti s poprednými slovenskými, ako aj s bývalými čs. a českými a inými orchestrami (Slovenská filharmónia, Štátna filharmónia Košice, Janáčkova filharmónia, Severočeská filharmónia Teplice) hrá aj v komorných súboroch. Zakladateľ viacerých komorných telies, napr. Komorní virtuózi (1985), Bratislava Classic (2002); bol primáriom Trávníčkovho kvarteta (1988 – 94), koncertným majstrom a sólistom súboru Camerata Europeana i členom Tria Passionato (1999 – 2003). Propaguje slovenskú tvorbu, nahráva na hudobné nosiče. Účinkoval na turné a festivaloch na Slovensku, v Európe, v Amerike (USA, Kanada, Mexiko) a v Japonsku. Od 1994 vyučuje na VŠMU v Bratislave.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. augusta 2021.

Jablokov, Alexander [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jablokov-alexander