jabiru

Popis ilustrácie

Jabiru veľký

Text hesla

jabiru [ža-; indiánske jazyky > port.], Jabiru — rod z triedy vtáky (Aves), čeľaď bocianovité. Patrí sem jediný druh jabiru veľký (Jabiru mycteria), jeden z najväčších lietajúcich vtákov amerického kontinentu. Dospelý vták meria asi 1,5 m, v rozpätí krídel dosahuje dĺžku až 2,8 m. Má dlhý hrubý mierne dohora vyhnutý zobák, čiernu holú hlavu (bez peria), červeno-čierny holý krk a na báze krku pružný vak. Je typickým predstaviteľom bocianov Str. a Juž. Ameriky, rozšírený od Mexika po Argentínu. Hniezdi v kolóniách na stromoch, živí sa rybami, mäkkýšmi, plazmi a malými cicavcami, príležitostne i zdochlinami.

Zverejnené v novembri 2013.

Jabiru [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jabiru