Izzó, Ján Krstiteľ

Text hesla

Izzó, Ján Krstiteľ, Joannes Baptista, 29. 8. 1721 Košice – 5. 10. 1793 Viedeň — jezuita pravdepodobne talianskeho pôvodu. Pôsobil ako prof. na rehoľných školách, od 1754 na viedenskom Terezianeu, 1780 riaditeľ šľachtického konviktu v Budíne. Autor učebníc z oblasti civilného a vojenského staviteľstva (Elementa architecturae civilis in usum nobilium collegii regii Theresiani, 1764; Elementa architecturae militarisconscripta, 1765), pyrotechniky a balistiky (Tractatus de pyrotechnicae et ballisticae, 1764), geografie (Elementa geographiae, 1769) a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Izzó, Ján Krstiteľ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izzo-jan-krstitel