izotermický vozeň

Text hesla

izotermický vozeň — vozeň so silno izolovanou skriňou umožňujúcou bez chladiaceho zdroja udržanie predpísanej stálej vnútornej teploty (napr. ak si špecifické vlastnosti tovaru pri doprave vyžadujú ochranu pred veľkými výkyvmi teploty). Ak je izotermický vozeň vybavený zdrojom chladenia, ide o chladiaci vozeň.

Zverejnené v novembri 2013.

Izotermický vozeň [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izotermicky-vozen