izopacha

Text hesla

izopacha [gr.], izopachyta, izolita — čiara spájajúca na mape miesta s rovnakou hrúbkou geologických telies (vrstiev). Štúdium izopach v súboroch hornín umožňuje rekonštrukciu reliéfu sedimentačného prostredia, ako aj jeho postupných zmien.

Text hesla

izopacha [gr.], izopachyta, izolita — čiara spájajúca na mape miesta s rovnakou hrúbkou geologických telies (vrstiev). Štúdium izopach v súboroch hornín umožňuje rekonštrukciu reliéfu sedimentačného prostredia, ako aj jeho postupných zmien.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izopacha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izopacha