izomelodika

Text hesla

izomelodika [gr.] — rovnaká melodická stavba kontrapunktujúcich hlasov (→ kontrapunkt) vo vokálnej polyfónii 15. stor. (napr. v skladbách G. Binchoisa a G. Dufayho).

Zverejnené v novembri 2013.

Izomelodika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izomelodika