izokólon

Text hesla

izokólon [gr.] — lit. rétorická figúra založená na rovnakej dĺžke dvoch alebo viacerých taktov; jeden z najstarších prostriedkov rytmizácie prózy, často sprevádzaný napr. syntaktickým paralelizmom, anaforou a pod.

Zverejnené v novembri 2013.

Izokólon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izokolon