izohyeta

Text hesla

izohyeta [gr.] — čiara na mape spájajúca miesta s rovnakým úhrnom atmosférických zrážok za určité časové obdobie (deň, mesiac, rok).

Text hesla

izohyeta [gr.] — čiara na mape spájajúca miesta s rovnakým úhrnom atmosférických zrážok za určité časové obdobie (deň, mesiac, rok).

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izohyeta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izohyeta