izohydrohypsa

Text hesla

izohydrohypsa [gr.] — čiara spájajúca na mape miesta s rovnakou nadmorskou výškou voľnej hladiny podzemnej vody.

Zverejnené v novembri 2013.

Izohydrohypsa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izohydrohypsa