izograma

Text hesla

izograma [gr.] — čiara na mape spájajúca miesta (body) s rovnakou hodnotou špecifickej vlhkosti vzduchu.

Text hesla

izograma [gr.] — čiara na mape spájajúca miesta (body) s rovnakou hodnotou špecifickej vlhkosti vzduchu.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izograma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izograma