izográda

Text hesla

izográda [gr. + lat.] — čiara na špeciálnej geologickej (izográdovej alebo izofaciálnej) mape spájajúca miesta výskytu niektorých charakteristických minerálov, ktoré reprezentujú intenzitu metamorfnej rekryštalizácie v zhodných tlakovo-teplotných podmienkach (→ indexový minerál). Konkrétna izográda sa definuje podľa typomorfného minerálu, ktorý sa v danom horninovom prostredí objavuje prvýkrát, napr. biotitová alebo granátová izográda v progresívne metamorfovaných, pôvodne pelitických sedimentoch.

Zverejnené v novembri 2013.

Izográda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izograda