izocitrát

Text hesla

izocitrát [gr. + lat.] — soľ kyseliny izocitrónovej (kyseliny 1-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylovej) izomérnej s kyselinou citrónovou. Izocitrát (sodný alebo draselný) odvodený od kyseliny ʟ-izocitrónovej je dôležitý metabolický medziprodukt v citrátovom cykle. Kyselina izocitrónová sa vyskytuje vo väčších množstvách v rastlinách a v ovocí.

Zverejnené v novembri 2013.

Izocitrát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izocitrat