izochróna

Text hesla

izochróna [gr.] — čiara spájajúca na mape miesta, na ktorých sa určitý jav vyskytuje v rovnakom čase (súčasne), resp. spájajúca rovnaké hodnoty začiatkov nejakej udalosti či deja, napr. čela seizmickej vlny, prítoku spadnutých zrážok ap.

Zverejnené v novembri 2013.

Izochróna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izochrona