izochromozóm

Text hesla

izochromozóm [gr.] — abnormálny chromozóm s dvomi morfologicky i geneticky identickými ramenami (s duplikáciou jedného a deléciou druhého ramena), t. j. s identickými zrkadlovo usporiadanými lokusmi. Izochromozómy vznikajú v procese bunkového delenia priečnym rozdelením chromozómu (normálny chromozóm sa rozdelí pozdĺžne) a vedú k parciálnym trizómiám a parciálnym monozómiám (→ chromozómové aberácie).

Zverejnené v novembri 2013.

Izochromozóm [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izochromozom