izochemická metamorfóza

Text hesla

izochemická metamorfózageol. typ (druh) metamorfózy (premeny) pôvodnej horniny (protolitu), pri ktorom sa neprináša materiál zvonka, t. j. metamorfit má v podstate rovnaké chemické zloženie ako pôvodná hornina. Izochemická metamorfóza prebieha v uzatvorenom systéme, ktorý neumožňuje vstup minerálnych látok do rekryštalizačných reakcií. Jedinou pohyblivou zložkou v týchto izochemických procesoch je voda, ktorej obsah sa so stúpajúcou intenzitou metamorfnej rekryštalizácie v danej hornine znižuje. Termín zaviedol 1939 fínsky geológ Pentti Eelis Eskola (*1883, †1964).

Zverejnené v novembri 2013.

Izochemická metamorfóza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izochemicka-metamorfoza