izoantigény

Text hesla

izoantigény [gr.] — antigény, ktorými sa odlišujú dvaja geneticky neidentickí jedinci toho istého biologického druhu. Názov izoantigény sa používa v hematológii, v imunológii bol nahradený termínom aloantigény.

Text hesla

izoantigény [gr.] — antigény, ktorými sa odlišujú dvaja geneticky neidentickí jedinci toho istého biologického druhu. Názov izoantigény sa používa v hematológii, v imunológii bol nahradený termínom aloantigény.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Izoantigény [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izoantigeny