Ižkovce

Text hesla

Ižkovce, Iske — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji vo Východoslovenskej rovine, 102 m n. m.; 100 obyvateľov; 14,0 % slovenskej, 79,1 % maďarskej národnosti (2017). Rovinné územie je čiastočne odlesnené, čiastočne pokryté lužnými lesmi a zamokrenými lúkami.

Obec písomne doložená 1297 ako Iske, 1352, 1358 (de) Iske, 1427 Kysizka, 1449 (de) Iske, 1599 Felsew Iske, Also Iske, Iske, 1773 Iske, 1786 Ischke, 1808 Iszke, Izkowce, 1863 – 1913 Iske, 1920 Iška, 1927 – 38 Ižkovce, Iske, 1938 – 45 Iske, 1945 – 48 Ižkovce, Iske, 1948 Ižkovce. Patrila domácim zemanom, v 16. stor. zemanom z Drahňova, Ozoroviec a Pinkoviec, v 19. stor. tam vlastnila majetky rodina Spiegelovcov. R. 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické nálezy: osídlenie z paleolitu, stredného neolitu, mladšieho (bukovohorská a potiská kultúra, skupina Csőszhalom-Oborín, polgárska skupina) a neskorého eneolitu (kultúra Nyírség-Zatín), staršej a strednej bronzovej doby (otomanská kultúra, kultúra Suciu de Sus) a halštatskej doby. Osada a birituálne keltské pohrebisko z laténskej doby (hroby bojovníkov a bohaté ženské hroby), slovanské osídlenie z raného stredoveku (8. stor). Reformovaný tolerančný klasicistický kostol (koniec 18. stor., upravený koncom 19. stor.).

Text hesla

Ižkovce, Iske — obec v okrese Michalovce v Košickom kraji vo Východoslovenskej rovine, 102 m n. m.; 100 obyvateľov; 14,0 % slovenskej, 79,1 % maďarskej národnosti (2017). Rovinné územie je čiastočne odlesnené, čiastočne pokryté lužnými lesmi a zamokrenými lúkami.

Obec písomne doložená 1297 ako Iske, 1352, 1358 (de) Iske, 1427 Kysizka, 1449 (de) Iske, 1599 Felsew Iske, Also Iske, Iske, 1773 Iske, 1786 Ischke, 1808 Iszke, Izkowce, 1863 – 1913 Iske, 1920 Iška, 1927 – 38 Ižkovce, Iske, 1938 – 45 Iske, 1945 – 48 Ižkovce, Iske, 1948 Ižkovce. Patrila domácim zemanom, v 16. stor. zemanom z Drahňova, Ozoroviec a Pinkoviec, v 19. stor. tam vlastnila majetky rodina Spiegelovcov. R. 1938 – 44 bola pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom. Archeologické nálezy: osídlenie z paleolitu, stredného neolitu, mladšieho (bukovohorská a potiská kultúra, skupina Csőszhalom-Oborín, polgárska skupina) a neskorého eneolitu (kultúra Nyírség-Zatín), staršej a strednej bronzovej doby (otomanská kultúra, kultúra Suciu de Sus) a halštatskej doby. Osada a birituálne keltské pohrebisko z laténskej doby (hroby bojovníkov a bohaté ženské hroby), slovanské osídlenie z raného stredoveku (8. stor). Reformovaný tolerančný klasicistický kostol (koniec 18. stor., upravený koncom 19. stor.).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 31. mája 2018.

citácia

Ižkovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-21]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izkovce