Izák, Gustáv

Text hesla

Izák, Gustáv, 24. 8. 1847 Turany, okres Martin – 11. 8. 1937 Martin — slovenský právnik, publicista, prekladateľ, organizátor a funkcionár kultúrno-spoločenských a hospodárskych ustanovizní. Po zložení advokátskej skúšky (1873) pôsobil ako advokát v Kláštore pod Znievom a v Martine, 1918 hlavný notár Turčianskej župy. Popredný príslušník Slovenskej národnej strany, patril k okruhu vedenia strany v Martine, ktorej ideová a politická orientácia sa dôsledne opierala o program a tradície Memoranda národa slovenského (1861). Venoval sa publicistike, písal o aktuálnych národných otázkach. Autor politicko-osvetových publikácií pre ľudové vrstvy so zameraním na ich občianske a národné uvedomovanie Naučenie o voľbe ablegátov (1872), Slovenský katechizmus k poučeniu pre každého Slováka (1895) a i. Prekladal z maďarčiny. Signatár Martinskej deklarácie (1918).

Zverejnené v novembri 2013.

Izák, Gustáv [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/izak-gustav