ixodín

Text hesla

ixodín [gr.] — antikoagulant mukoproteínovej alebo glykoproteínovej povahy vyskytujúci sa v slinách, čreve a koxálnej tekutine kliešťov z čeľade kliešťovité. Inhibuje premenu protrombínu na trombín, čím zabraňuje zrážaniu krvi.

Text hesla

ixodín [gr.] — antikoagulant mukoproteínovej alebo glykoproteínovej povahy vyskytujúci sa v slinách, čreve a koxálnej tekutine kliešťov z čeľade kliešťovité. Inhibuje premenu protrombínu na trombín, čím zabraňuje zrážaniu krvi.

Zverejnené v novembri 2013.

citácia

Ixodín [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-07-23]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ixodin