Ixelles

Text hesla

Ixelles [iksel; fr.], holandsky Elsene — obec v Belgicku, jedna z 19 administratívnych jednotiek tvoriacich región hlavného mesta Brusel; okolo 87-tis. obyvateľov (2018). Leží v centrálnej časti aglomerácie Bruselu. Priemysel potravinársky, informačný (výroba počítačového softvéru). Vyvinula sa pri cisterciánskom opátstve (fr. Abbaye de la Cambre, hol. Abdij Ter Kameren) založená 1196, 1864 pripojená k Bruselu. Stavebné pamiatky: pôvodne cisterciánske opátstvo bolo počas Francúzskej revolúcie zničené, dnešné budovy sú z 18. stor. (dnes sídlo geografického inštitútu a umeleckej školy založenej H. C. van de Veldem), gotický kostol zo 14. stor., francúzske záhrady pôvodne z 18. stor. boli 1924 zreštaurované; prvá výšková budova v Bruseli Résidence de la Cambre (v štýle art déco, 1938 – 39), budovy v štýle art déco z 1. polovice 20. stor. na námestí Place Eugène Flagey, viaceré secesné súkromné obytné domy navrhnuté V. Hortom, galérie, múzeá (napr. Múzeum C. Meuniera), dve univerzity a i.

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 13. novembra 2018.

Ixelles [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ixelles