Iwaniuk, Wacław

Text hesla

Iwaniuk [-ňuk], Wacław, 17. 12. 1912 Stare Chojno, Lublinské vojvodstvo – 4. 1. 2001 Toronto — poľský emigrantský básnik, esejista a literárny kritik. Počas 2. svetovej vojny bol dobrovoľníkom poľskej armády vo Francúzsku, z väzenia v Španielsku ušiel do Anglicka a ako člen 1. poľskej obrnenej divízie sa zúčastnil bojov v Európe. Od 1946 študoval na Cambridgeskej univerzite, od 1948 žil v Kanade. Spolupracoval s emigrantskými časopismi Gwiazda Polarna (Polárka), Kultura, Wiadomości (Správy), Związkowiec (Odborár) a i., člen Kanadského PEN Clubu. V básnickej tvorbe publikovanej v Londýne, Paríži a Toronte vyjadroval protest proti sovietskemu režimu a komunistickej totalite. Autor poém Plnosť júna (Pełnia czerwca, 1936), Dni biele a dni červené. Poetický denník (Dni białe i dni czerwone. Dziennik poetycki, 1947), Horkosti noci (Gorycze nocy, časopisecky 1951), Pieseň piesní (Pieśń na pieśniami, 1953), básnických zbierok Mlčanie. Básne 1949 – 1959 (Milczenia. Wiersze 1949 – 1959, 1959), Temný čas (Ciemny czas, 1968), Zrkadlo (Lustro, 1971), Nemesis kráča pustými cestami (Nemezis idzie pustymi drogami, 1978), Večery na Ontárijskom jazere. Z môjho kanadského denníka (Evenings on Lake Ontario. From my Canadian diary, 1981), Nočné rozhovory (Nocne rozmowy, 1987), Moje šialenstvo (Moje obłąkanie, 1991), Moje strany sveta (Moje strony świata, 1994) a V záhrade môjho otca. Básne z rokov 1993 – 1996 (W ogrodzie mego ojca. Wiersze z lat 1993 – 1996, 1998), zbierky poviedok a esejí Cesta do Európy (Podróż do Europy, 1982), spomienok Posledný romantik. Spomienka na Józefa Łobodowského (Ostatni romantyk. Wspomnienie o Józefie Łobodowskim, 1998), Miranda (2001) a i. Prekladal diela amerických básnikov. Nositeľ viacerých ocenení, napr. Ceny Kościelských (1971).

Zverejnené v novembri 2013. Aktualizované 19. februára 2018.

Iwaniuk, Wacław [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iwaniuk-waclaw