Iwand, Hans Joachim

Text hesla

Iwand, Hans Joachim, 11. 7. 1899 Schreibendorf, Sliezsko, dnes Pisary, Dolnosliezske vojvodstvo, Poľsko – 2. 5. 1960 Bonn — nemecký evanjelický a. v. teológ. R. 1927 – 34 pôsobil v Königsbergu (dnes Kaliningrad), 1934 – 35 v Rige. R. 1935 – 45 mu vláda zákazala prednášať na univerzite. Po páde nacizmu od 1945 profesor systematickej teológie v Göttingene a od 1952 v Bonne. Patril k predstaviteľom Vyznávačskej cirkvi (Bekennende Kirche) v Nemecku, ktorá zaujímala kritický postoj k tzv. Nemeckým kresťanom (Deutsche Christen, protestantský smer 1932 – 45 hlásiaci sa k ideológii nacizmu a podporujúci nacistický vodcovský princíp) a k Hitlerovi. Spoluautor (s K. Barthom) tzv. Darmstadtského vyhlásenia (Darmstädter Wort, 1947), ktoré obsahuje teologicky zdôvodnené obvinenie oficiálnej Nemeckej evanjelickej cirkvi (Deutsche Evangelische Kirche, DEK), reprezentujúcej evanjelickú cirkev v období nacizmu, z jej historickej spoluzodpovednosti za Tretiu ríšu a za 2. svetovú vojnu. Vo svojich dielach vychádzal z učenia M. Luthera, zaoberal sa najmä otázkou pochopenia učenia o ospravedlnení človeka pred Bohom.

Zverejnené v novembri 2013.

Iwand, Hans Joachim [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/iwand-hans-joachim