IVZ

Text hesla

IVZ — Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve (→ Slovenská zdravotnícka univerzita).

Zverejnené v novembri 2013.

IVZ [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivz