Ivask, Ivar

Text hesla

Ivask, Ivar, 17. 12. 1927 Riga – 23. 9. 1992 Fountainstown, Cork, Írsko, pochovaný v Rõngu, okres Tartu, Estónsko — estónsky básnik, literárny vedec a publicista, manžel A. Ivaskovej. R. 1944 emigroval do Nemecka, na univerzite v Marburgu študoval dejiny umenia a porovnávaciu literatúru. Od 1949 pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na univerzite v Minnesote, od 1967 prednášal na univerzite v Oklahome. R. 1967 – 91 šéfredaktor literárneho časopisu World Literature Today (pôv. Books Abroad) vydávaného v Oklahome, v ktorom preferoval porovnávací prístup v literatúre, popularizoval baltské literatúry a od 1970 inicioval udeľovanie Neustadtskej medzinárodnej ceny za literatúru (angl. Biennial Neustadt International Prize for Literature) známej ako malá Nobelova cena. Aktívne sa zapojil do formovania Americkej vedeckej spoločnosti na podporu baltských štúdií (angl. Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) a 1978 – 80 bol jej predsedom. Od 1991 žil v Írsku. Jeho poézia je intelektuálna a filozoficko-meditatívna, odráža sa v nej vlastenectvo a obdiv k prírode. Autor básnických zbierok Deň prichádza drobnými krokmi (Päev astub kukesammul, 1964), Záhrady histórie... (Ajaloo aiad..., 1970), Október v Oklahome (Oktoober Oklahomas, 1974), Slová vďaky (Tänusõnu, 1987), Veranda a iné básne (Verandaraamat ja teisi luuletusi, 1990), Z prvých básní (nem. Aus ersten Gedichten, 1945) a Baltské elégie (angl. The Baltic Elegies, 1987), ktorá bola 2001 preložená do lotyštiny (Baltijas elēğijas), estónčiny (Balti eleegiad) a litovčiny (Baltiškos elegijos). Výbery z jeho poézie vyšli vo viacerých svetových jazykoch, napr. Zrkadliaca sa zem (nem. Gespiegelte Erde, 1967), Snežné lekcie (angl. Snow Lessons, 1986) a Kniha z verandy (tal. Il libro della veranda, 1985). Člen viacerých literárnych spoločností.

Zverejnené v novembri 2013.

Ivask, Ivar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivask-ivar