Iványi, Pavol

Text hesla

Iványi [-ňi], Pavol, 26. 5. 1930 Košice – 19. 7. 2005 Amsterdam — slovenský lekár, imunogenetik. R. 1956 – 61 pôsobil v nemocnici v Nitre, 1961 – 76 v Ústave experimentálnej biológie a genetiky ČSAV v Prahe, od 1963 vedúci imunogenetického oddelenia, 1965 v priebehu postgraduálneho štúdia absolvoval pracovnú stáž u J. Dausseta v Paríži, počas ktorej sa výrazným spôsobom podieľal na objavení antigénov ľudských leukocytov; 1973 DrSc. R. 1976 emigroval do Holandska. Spočiatku sa zaoberal najmä štúdiom histokompatibility, neskôr praktickými otázkami transplantácie kostnej drene, otázkami pupočníkovej krvi, ako aj skúmaním molekuly HLA-B27 a jej spojitosti s niektorými chronickými zápalovými chorobami (napr. s Bechterevovou chorobou). Od 1989 spolupracoval s niektorými českými imunologickými a transplantačnými pracoviskami, podieľal sa na projektoch, ktoré 1991 prispeli k vzniku prvého registra darcov kostnej drene v ČR a k zlepšeniu technológie HLA typizácie vo vtedajšom HLA centre Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe. Autor a spoluautor vyše 300 odborných článkov, ktorých väčšina bola publikovaná v medzinárodných časopisoch. Člen viacerých významných spoločností.

Zverejnené v novembri 2013.

Iványi, Pavol [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanyi-pavol