Ivanovs, Jānis

Text hesla

Ivanovs, Jānis, 9. 10. 1906 Preiļi – 27. 3. 1983 Riga — lotyšský skladateľ a dirigent. Pochádzal zo staroruskej pravoslávnej rodiny. Študoval na konzervatóriu v Rige u Jāzepa Vītolsa (*1863, †1948), kde od 1944 vyučoval kompozíciu. Od 1931 pôsobil v Lotyšskom rozhlase ako zvukový majster a dirigent Symfonického rozhlasového orchestra, 1945 – 63 umelecký riaditeľ Lotyšského rozhlasu, súčasne 1955 – 83 profesor kompozície a náuky o inštrumentácii na Lotyšskom konzervatóriu v Rige. Autor 21 symfónií, orchestrálnych skladieb, napr. Sinfonieta h mol pre sláčikový orchester (1977), symfonických básní, napr. Varavīksne (1938) a Lāčplēsis (1957), Klavírneho koncertu g mol (1959), ako aj vokálnej, komornej a inej hudby. Národný umelec ZSSR (1965).

Zverejnené v novembri 2013.

Ivanovs, Jānis [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanovs-janis