Ivanička, Koloman

Text hesla

Ivanička, Koloman, 25. 5. 1954 Varšava – 10. 10. 2013 Bratislava — slovenský ekonóm a stavebný odborník, syn geografa K. Ivaničku a H. Janaszekovej-Ivaničkovej. Od 1990 pôsobil v Ústave manažmentu Slovenskej technickej univerzity; 1998 profesor. Zaoberal sa ekonomikou a riadením stavebníctva, manažmentom nehnuteľností, priestorovým rozvojom a informačnými systémami v stavebníctve. Autor prác Vybrané aspekty transformácie bytovej politiky na Slovensku (1997), spoluautor prác Aplikácia princípov fungovania neziskových bytových organizácií vo verejnej správe a v školstve (2007), Postsocialistické mesto (The Post-Socialist City, 2007) a i.

Zverejnené v novembri 2013.

Ivanička, Koloman [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ivanicka-koloman-0